Bilişsel (Zihinsel) Gelişim

3-7 yaş dönemindeki çocuk artık bilişsel gelişim evresinde dil ve sembolik düşünce yeteneğini kazanmıştır. Sembolik düşünme yeteneği; kavram geliştirme, dil, jestler, yaratıcılık, resim ve diğer sanatsal eylemler için temel oluşturur. Sembolik düşünme yeteneği özellikle oyunda kendini gösterir; çocuk artık hayali olarak nesneler kullanmaya başlar. Evcilik, doktorculuk, tamircilik gibi çocuğun hem zihinsel hem de sosyo-duygusal gelişimine çok büyük katkı sağlayacak hayali oyunları oynayabilir. 

3-4 Yaş Zihinsel Gelişim:
Uzun-kısa, büyük-küçük gibi kavramların ayırımını yapabilir.
Hatırlama gücü sınırlıdır. Çünkü objeleri ve sesleri detaylı sınıflandırmakta güçlük çeker.
Duygusal açıdan önemli olan olayları daha kolay hatırlar.
Basit-somut sınıflandırmalar yapabilir (yiyecek, giyecek, hayvan gibi)
Henüz soyut düşünme kapasitesi tam olarak gelişmediğinden, zaman kavramını öğrenmeye hazır değildir.
Bir gün önce olmuş bir olayı hatırlar ve oluş sırasına uygun olarak anlatır.
"Şimdi", "Sonra" kavramlarını anlar. 
Dün-bugün-yarın gibi zaman kavramlarını karıştırabilir.
Hayal ve gerçeği ayırt etmekte zorlanabilir.
Dikkat süresi kısadır.
İki alternatif arasında karar verebilir.
Renklerden, şekillerden bazılarını bilir.
Nicelik algılaması tam olarak gelişmemesine rağmen sayıları kullanabilir.
Bazı sayıları tanır. 1-10 arasında nesneleri sayabilir.
1 sayısını kavram olarak bilir. Örneğin "Bana 1 tane ver" deyince 1 tane verir.
Anlatılan 5 dakikalık bir öyküyü dinler. Öykü ile ilgili sorulan basit soruları cevaplandırır.

5-7 Yaş Çocuklarda Zihinsel Gelişim
Nesneler arasındaki ilişkileri anlayabilir, eşleştirme yapabilir.
Yaş ilerledikçe sayıları görsel olarak tanıyıp ezberleyebilir.
Dinlediği bir öyküdeki bir kaç ana noktayı tekrar edebilir.
Ana ve ara renkleri tanır.
Ev telefonu ve adresini söyleyebilir.
Dikkat süresi artar.
Hayal ve gerçek dünyasını daha net bir şekilde ayırt eder.
Hafızası somut olgular (numara, harf gibi) açısından oldukça iyidir. İkiden fazla fikri, kısa süre içinde hatırlayabilir. 
Görüntü ve seslerle ilgili yaptığı sınıflandırma, daha kolay hatırlamasını sağlar. 
Bilgiler, anlamlı bir bütün halinde verildiğinde çocuk tarafından daha kolay hatırlanır.
Parça-bütün ilişkisi kurabilir.
Neden-sonuç ilişkisi kurabilir.

7 yaşında dikkat süresi önemli ölçüde genişler.

Siz Neler Yapabilirsiniz?

Kağıda üçgen, kare, daire resimleri çizerek aynılarını çocuğunuzdan çizmesini isteyebilirsiniz.
Çocuğunuzla birlikte eşyalarının, giysilerinin, oyuncaklarının renklerini söyleyebilir, sayılarını sayabilirsiniz.
Flash kartlarla resimlerdeki olayları sıralayabilirsiniz.
Her gün çocuğunuza belirli bir süre ayırarak yaratıcılığını geliştiren oyunlar oynayabilirsiniz (Özellikle doktorculuk, evcilik, tamircilik gibi hayali oyunlar.)
Yaşına uygun "iki resim arasındaki farkı bulma" gibi oyunlar oynayabilirsiniz.
Tam insan parçalarının olduğu resimler çizebilirsiniz.
Nesneler üzerinden zıtlık ve eş kavramlarını öğreten oyunlar yaratabilirsiniz.

Uzm. Psk. Melis Özmen